Terveisiä eduskunnasta!

9.5.2017


Kansanedustaja Jaana Laitinen-Pesolan kirje

Keväinen tervehdys Arkadianmäeltä!
 

Olen ollut viime viikkoina niin kiireinen, että huhtikuun kirjeeni tulee nyt poikkeuksellisesti vasta toukokuun puolella. Kansanedustajan työhön kuuluu myös kansainvälisiä tehtäviä. Minulle osuivat kaksi valiokuntamatkaa juuri tähän huhti-toukokuun vaihteeseen. Ensin olin perustuslakivaliokunnan kanssa USA:ssa ja Kanadassa. Tutustuimme mm. molempien maiden korkeimpien oikeuksien toimintaan perustuslaillisesta näkökulmasta ja tapasimme heidän poliittisia päättäjiään. Kanadassa agendalla olivat myös kielikysymys ja vähemmistöjen (inuitit) asema. Parhaillaan olen työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kanssa Madridissa. Tapaamme vastaavien valiokuntien edustajia ja tutkijoita. Aiheina mm. nuorisotyöttömyys ja Istanbulin sopimus.

Kuntavaalit

Kuntavaaleissa tulin valituksi Porin kaupunginvaltuustoon komealla äänimäärällä. Lämmin kiitos vielä kaikille äänestäjille luottamuksesta! Vaikka valtakunnallisesti Kokoomus oli suurin puolue, Porissa ja muuallakin Satakunnassa tulos oli pettymys. Tuloksesta on otettava opiksi ja jatkettava nöyrästi töitä kaikkien satakuntalaisten parhaaksi.

Tiedustelulaki

Yksi tämän vaalikauden suurimmista lainsäädäntöhankkeista on tiedustelulainsäädäntö, jonka tavoitteena on parantaa suomalaisen yhteiskunnan mahdollisuuksia suojautua kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvilta vakavilta uhkilta. Tällaisia uhkia ovat esimerkiksi terrorismi, vieraiden valtioiden Suomeen kohdistama vakoilu tai elintärkeän infrastruktuurin lamauttaminen. Turvallisuusympäristömme muuttuu nopeasti ja Suomi on lähes ainoita länsimaisia demokratioita, jossa ei ole säädetty tiedustelusta.

Lakiesitykset ovat nyt lausuntokierroksella ja eduskunnan käsiteltäviksi ne tulevat syysistuntokaudella. Tiedustelun mahdollistaminen edellyttää ainakin jonkin asteista puuttumista kansalaisen perusoikeuksien suojaan. Perustuslakivaliokunnan jäsenenä pääsen siis syksyllä arvioimaan esityksiä myös tästä näkökulmasta.

Hallituksen puoliväliriihi

Hallituksen puolivälitarkastelussa tehtiin uusia päätöksiä kasvun vauhdittamiseksi ja työllisyyden parantamiseksi. Olemme tilanteessa, jossa Suomen talous kasvaa, mutta julkinen talous on edelleen todella huonossa tilassa. Työllisyys ei parane riittävällä vauhdilla ja velkaantuminen ei ole loppumassa, mikäli Suomessa ei tehdä vielä paljon suurempia uudistuksia. Eli oikeaan suuntaan mennään, mutta uusia askelia tarvitaan, jotta päästään maaliin saakka. On hyvä huomata, että talouden lisäksi myös välittäminen ja turvallisuus olivat tärkeitä teemoja riihessä. Mahdollisuuksien tasa-arvoa vahvistettiin tuplaamalla haasteellisilla alueilla toimivien koulujen tuki ja hyväksymällä toimintaohjelma koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrän vähentämiseksi sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Lisäksi perheellisten opiskelijoiden toimeentuloa helpotetaan säätämällä opintotukeen 75 euron huoltajakorotus. Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden vahvistamiseen tehtiin ensi vuodelle lähes sadan miljoonan välttämätön lisäsatsaus, jolla reagoidaan turvallisuusympäristön muutoksiin ja uhkien ennaltaehkäisyyn. Sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen valmistelun aloittaminen on merkittävä ja kauaskantoinen linjaus. Automatisaatio ja globalisaatio muuttavat työelämää nopeasti, joten myöskään sosiaaliturvajärjestelmämme ei voi jämähtää menneeseen maailmaan.

Hallintarekisteri

Osakkeiden hallintarekisteröinnistä on riittänyt puhetta ja julkisuudessa on näkynyt siitä monenlaisia käsityksiä. Hallintarekisteröinti ulkomailla voi jo nykyisin olla mahdollista joissain tapauksissa EU-sääntelyn perusteella. Hallituksen esitys ei muuta tätä suuntaan tai toiseen. Lainsäädäntömuutokset ovat välttämättömiä, jotta Suomessa jo nyt toimiva arvopaperikeskus voi hakea toimilupaa ja viranomaisilla on valtuudet se käsitellä. Jos eduskunta ei hyväksy esitystä Suomea uhkaa komission kanne ja päätyminen EU-tuomioistuimeen. Sanktiot ovat toteutuessaan kovia, miljoonia euroja.

Satakunnan lentoyhteydet

Satakunnan elinvoiman kannalta on valtavan tärkeä asia, että lentoliikenne Porista Helsinkiin ja Tukholmaan saatiin jälleen pyörimään. Jos lennot alkavat tuottaa voittoa, Pori saa voitoista 2/3 ja Nextjet 1/3, kunnes Porin sijoittama raha on maksettu kokonaan takaisin. Sen jälkeen voitot menevät Nextjetille.

Tässä kaikki tällä kertaa. Aurinkoista kevään jatkoa!

Jaana Laitinen-Pesola